Op 14 december 2022 overhandigden eigenaren BPD en Van de Klok de sleutel van het Portiershuisje aan MOES. Met de sleuteloverdracht werd het gebouw symbolisch gezien ‘van de buurt’. En dat is alweer een jaar geleden. Een mooi moment om even terug te blikken. Jan Kruidenier, verkoopmanager bij BDP, en Rogier Jorritsma, projectontwikkelaar bij Van de Klok, keken het afgelopen jaar vanaf de zijlijn mee hoe het bijzondere gebouw transformeerde naar buurtinitiatief MOES.

Een bijzonder moment om even bij stil te staan. Een jaar geleden gaven jullie MOES voor de komende jaren ‘aan de buurt’. Vertel eens, welke bestemming zochten jullie voor het oorspronkelijke Portiershuisje?

Rogier: ‘Het gebouw was voor de komst van MOES in gebruik als kantoor van de ontwikkelaar, het had toen nog geen publieksfunctie. Het was een tijdelijke oplossing, want al langere tijd bestond de wens om de plek een meer verbindende functie te geven in de bestaande wijk Plattenburg en de nog nieuw te bouwen wijk Het Zijdekwartier*.’

Jan: ‘Het gebouw staat natuurlijk tegenover de Jozef Sartoschool. Hoe leuk is het om daar een horecagelegenheid te hebben? Ouders kunnen de dag rustig beginnen met een kop goede koffie, nadat ze hun kind naar school hebben gebracht. Dat was wel een beeld dat we al een tijdje in gedachten hadden.’

Jullie noemden het al even: MOES grenst aan Het Zijdekwartier dat de komende jaren ontwikkeld wordt. Waarom is een plek als MOES belangrijk voor een nieuwe wijk?

Jan: ‘Voorzieningen maken de stad, hè? Het Portiershuisje grenst aan een gebied waar veel woningen worden gebouwd* en een plek als MOES maakt wonen in de stad leuk. De komende jaren komen er veel nieuwe buurtbewoners bij, dus een gezellige ontmoetplek is dan zeker welkom. Zowel in een bestaande als nieuwe wijk wil je een fijne sfeer creëren.’

Rogier: ‘Het is natuurlijk ook mooi dat je op deze manier opnieuw invulling geeft aan zo’n beeldbepalend en historisch gebouw.’

Zowel BPD als Vandeklok heeft als missie om duurzame en toekomstbestendige leefomgevingen te creëren. Hoe past MOES daarin?

Jan: ‘In eerste instantie is MOES bedacht als een tijdelijke ontmoetplek, maar je kunt je natuurlijk goed voorstellen dat een initiatief als MOES een definitieve plek krijgt als verbindende factor tussen Plattenburg en Het Zijdekwartier straks. Een sociale en duurzame plek waar iedereen welkom is, die eenzaamheid tegengaat en waar iedere buurtbewoner betrokken kan zijn.’

Rogier: ‘Ja, en dan hebben we het natuurlijk over sociale duurzaamheid. Ondanks dat wij duurzaamheid op het gebied van milieu ook heel belangrijk vinden voor gebiedsontwikkeling, lag voor MOES de focus echt op de sociale functie. Een ontmoetplek waar je kunt bouwen aan duurzame relaties en vriendschappen. En dat MOES nu zelf veel bezig is met duurzaamheid, is natuurlijk fantastisch.’

MOES bestaat inmiddels een jaar en is geopend sinds april dit voorjaar. Welke impact heeft het tot nu toe gehad vinden jullie?

Rogier: ‘Ik weet nog goed dat het heel erg regende op de dag van de opening. Echt zo’n dag waarop je liever binnen blijft. Maar ondanks dat, waren er ontzettend veel mensen aanwezig. Ik vind het echt knap dat het Marloes en alle vrijwilligers is gelukt om dat te realiseren. Hoewel MOES die dag pas officieel opende, was de betrokkenheid al erg groot. Je voelde direct verbondenheid tussen allerlei verschillende mensen. Dat dat in zo’n korte tijd gelukt is, daar heb ik veel respect voor.’

Jan: ‘Ik zal eerlijk zijn: toen de eerste plannen voor MOES gepresenteerd werden, was ik best sceptisch. Kan het concept financieel wel uit? Gaat het allemaal lukken? Maar die vrees was overbodig. Alle verwachtingen zijn overtroffen. Als nu zie welke activiteiten er zijn en hoeveel mensen spontaan langskomen, ben ik echt heel trots dat het zo goed geslaagd is. MOES trekt mensen naar zich toe; de hele buurt ken het.’

Wat maakt MOES volgens jullie uniek?

Jan: ‘Simpel, MOES is ván de buurt. De sfeer die er hangt is uniek en de plek wordt echt door de buurt gedragen.’

Rogier: ‘Het bijzondere is dat je bekende koppen uit de wijk blijft zien terugkomen. Vrijwilligers zijn langere tijd betrokken en vinden het leuk om iets bij te dragen.’

Een hele belangrijke vraag: hoe zien jullie de toekomst van MOES?

Rogier: ‘Zoals Barrie Stevens het altijd zei bij de Soundmixshow: ‘vooral doorgaan’! Wij krijgen alles natuurlijk vanaf een afstandje mee, maar kunnen alleen maar toejuichen hoe het nu gaat. Blijf activiteiten organiseren, door én voor de buurt. Dan ligt er een mooie toekomst voor MOES in het verschiet.’

Jan: ‘Wat mij mooi lijkt, is dat er ooit nóg meer ruimte rondom MOES ontstaat. Hoe leuk zou het zijn als we uiteindelijk een buurtfestival kunnen organiseren? Laten we hopen dat zoiets in de toekomst mogelijk is.’

Willen jullie nog iets kwijt aan MOES?

Jan: ‘Ik spreek voor ons beide, als ik zeg dat we met een warm hart MOES het allerbeste toewensen. Mooi om te zien dat het loont om het goede te doen!’

*De komende jaren wordt er gebouwd aan Het Zijdekwartier, een nieuwe groene stadswijk. Op het oude ENKA-terrein komen ruim 80 grondgebonden woningen en zo’n 500 appartementen. Een mooie, duurzame ontwikkeling voor alle doelgroepen.