MOES is zoals de lievelingsboom van de buurt.

MOES is een gezellige ontmoetplek voor jong én oud:

  • Goede en gezellige horeca (café met kleine (lunch)kaart)
  • Samen activiteiten en bijeenkomsten organiseren; voor en door de buurt
  • Ruimtes beschikbaar stellen aan buurtbewoners, verenigingen, scholen, bedrijven en de gemeente e.d.

Net als de lievelingsboom van de buurt.
Waar je afspreek. Die je samen onderhoudt, die groeit.
Waar je graag onder zit. Die zijn vruchten afwerpt.
Wortels verankerd in de buurt. Rustplek. Speelplek.
De boom die alles ziet. Inspireert.
Meekleurt met de waan van de dag.
Die boom van ons allemaal.

Behoefte aan een ontmoetplek in de buurt

In de wijk “Velperweg e/o” in Arnhem bestaat nog geen plek waar mensen kunnen samenkomen. Buurtbewoners missen een gezellige locatie, waar je samen activiteiten kunt organiseren en informatie kunt delen. Een uitvalsbasis waar je terecht kunt voor een kop koffie, de krant, een workshop of een middag werken. Een fijne plek waar je kunt vergaderen of huiswerk kunt maken. Waar kinderen kunnen spelen en waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten én helpen. 

De behoefte aan een plek om samen te komen in de buurt is groot. Met de komst van de nieuwe groene stadswijk Het Zijdekwartier wordt die behoefte nóg groter. Daarom openen we MOES. Dé ontmoetingsplaats waar bestaande buurten en Het Zijdekwartier samenkomen.

Stichting MOES Arnhem is een ondernemend bewonersinitiatief zonder winstoogmerk. Een plek waar een mengelMOES aan mensen samenkomt voor verbinding met elkaar én de natuur. Het is een fijne ontmoetplek waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

MOES wil bijdragen aan een leefbare buurt en stad. Daarop zijn ook de programmering en activiteiten gericht. Op een leuke en positieve manier wordt de focus gelegd op:

  • Het tegengaan van eenzaamheid
  • Het verkleinen van ongelijkheid in de buurt
  • Het vergroten van sociale cohesie in de buurt
  • Het bijdragen aan buurtvergroening en biodiversiteit
Eerste grote fabriek in Arnhem

Op 8 mei 1911 werd in Arnhem de eerste kunstzijdefabriek van Nederland opgericht. Deze Nederlandsche Kunstzijdefabriek – afgekort N.K. – werd in de volksmond kortweg ‘Enka’ genoemd. Het was in die tijd één van de meest toonaangevende industriële ondernemingen.

In de fabriek werkten in de loop der jaren duizenden Arnhemmers. Gezinnen werd huisvesting aangeboden. Zo is in de jaren dertig de Arnhemse wijk Plattenburg gebouwd om arbeiders van de Enka fabriek te huisvesten.

Portiershuisje

Bij de ingang aan de Beeldhouwerstraat werd iedere medewerker door de portier verwelkomd. De portier zorgde ervoor dat er geen onbevoegden het grote terrein op konden komen. Hij zag toe op de veiligheid en was het oog van de buurt. Na een aantal fusies en de uiteindelijke sluiting en afbraak van de fabriek, bleef alleen het authentieke portiershuisje staan.

Moes wil de sociale functie, als oog – en hart – van de buurt weer terugbrengen in het huisje. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het portiershuisje wordt opnieuw een verbindende factor voor de bewoners van omliggende buurten, de toekomstige bewoners van de nieuwe huizen op het oude Enka-terrein (Het Zijdekwartier), studenten, scholieren, ouderen en nog vele anderen.

Stichting MOES Arnhem is ontzettend blij dat BPD en KlokGroep het historische huisje beschikbaar stellen. Samen bundelen we onze krachten om te komen tot een vernieuwende ontmoetplek voor én door de buurt.

Wie zijn de gezichten achter MOES?

Buurtbewoners hebben al langere tijd de wens om in het portiershuisje een ontmoetplek te realiseren. Veel ideeën hebben de revu gepasseerd, maar een kartrekker werd maar niet gevonden. Inmiddels zetten veel enthousiaste mensen zich in voor MOES.

Zo heeft MOES een bestuur, maar ook een team dat zich bezighoudt met de dagelijkse operatie. Lijkt het je ook leuk om een gezicht van MOES te worden? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen. 

Bestuur van Stichting MOES Arnhem
Team MOES
Belangrijke documenten
MOES is ontzettend blij met alle partners & supporters.